BUSINESS INTELLIGENCE BY EXAMPLE

Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách sử dụng Excel, Tableau, SQL và Python để giải một bài toán business intelligence cụ thể.

5 Lessons

Easy

Progress

Not started

BUSINESS MODEL 101

Khóa học này giới thiệu khái niệm mô hình kinh doanh, một số mô hình kinh doanh phổ biến cũng như công cụ dùng để mô tả/thiết kế mô hình kinh doanh.

11 Lessons

Easy

Progress

Not started

THU THẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI PHUONGFORM

Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách thiết kế một form để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu với những tính năng thiết kế và báo cáo vượt trội, đặc biệt là tính năng thúc đẩy thu thập dữ liệu dựa trên sức mạnh cộng đồng.

4 Lessons

Easy

Progress

Not started

DATA SCIENCE AND ANALYTICS FOR BUSINESS

It is important to understand data science and analytics even if you never intend to do it yourself, because businesses increasingly are driven by data. Upon successful completion of the course, you should possess valuable practical analytical skills that will equip you with a competitive edge in almost any contemporary workplace.

15 Lessons

Advanced

Progress

Not started

BUILDING A PERSONAL ONLINE PRESENCE

Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách xây dựng một website cá nhân dùng nền tảng mã nguồn mở WordPress. Tạo một website không khó như bạn nghĩ!

13 Lessons

Easy

Progress

Not started

BUILDING AN E-COMMERCE PRESENCE

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng sự hiện diện thương mại điện tử, bao gồm sự hiện hiện trên web, email, social và mobile.

14 Lessons

Progress

Not started

GETTING READY FOR IC3: THEORETICAL KNOWLEDGE

Certiport’s Internet and Computing Core Certification (IC³®) is an ideal certification for anyone who wants to demonstrate critical computer and Internet skills valued in today’s academic and professional environments. This course will fully prepare you for the IC3 certification exams.

16 Lessons

Easy

Progress

Not started

GETTING READY FOR IC3: PRACTICAL KNOWLEDGE

Certiport’s Internet and Computing Core Certification (IC³®) is an ideal certification for anyone who wants to demonstrate critical computer and Internet skills valued in today’s academic and professional environments. This course will fully prepare you for the IC3 certification exams.

5 Lessons

Easy

Progress

Not started

QUẢN LÝ CHO KỸ SƯ

Khóa học này sẽ trang bị cho người kỹ sư những nguyên tắc cơ bản về quản lý và các chức năng của một nhà quản lý bao gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Những kiến thức trong khóa học này sẽ giúp người kỹ sư thuận lợi hơn trên các nấc thang nghề nghiệp.

6 Lessons

Intermediate

Progress

Not started
Pen