Web Development
Video/Text

BUILDING A PERSONAL ONLINE PRESENCE

5 Chapters 13 Lessons Easy

Course Description

Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách xây dựng một website cá nhân dùng nền tảng mã nguồn mở WordPress. Tạo một website không khó như bạn nghĩ!

Pen