Business and Management
Text

QUẢN LÝ CHO KỸ SƯ

2 Chapters 6 Lessons Intermediate

Course Description

Khóa học này sẽ trang bị cho người kỹ sư những nguyên tắc cơ bản về quản lý và các chức năng của một nhà quản lý bao gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Những kiến thức trong khóa học này sẽ giúp người kỹ sư thuận lợi hơn trên các nấc thang nghề nghiệp.

CONTENT

ONLY FOR SPECIFIC USERS

GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 2 Lessons

ONLY FOR SPECIFIC USERS

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 4 Lessons

Pen